Kasuari & Rumah Kaki Seribu

Provinsi Papua Barat

Batik Tulis Sarimbit

Rp. 3.000.000,-

Bahan Baku            : Sutra 54 super
Ukuran Kain            : 250 x 100 cm300 x 100 cm
Teknik Pewarnaan  : Pewarna batik sintesis

Kearifan lokal tanah Papua Barat tercermin dari motif kain ini, yang diwakili oleh motif Burung kasuari, burung dengan sepasang kaki yang sangat kuat yang banyak ditemui di provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat juga motif Rumah Kaki Seribu atau Mod Aki Aksa (Igkojei), rumah adat suku Arfak di Manokwari, rumah adat dengan banyak tiang pancang yang berfungsi untuk melindungi penghuninya dari serangan musuh dan ancaman ilmu hitam.